Sarajevo CONSUL Proposals

Idi nazad

SARAJEVO - SUSTAINABLE FOOD WASTE

SARAJEVO_SUSTAINABLE FOOD WASTE SARAJEVO_SUSTAINABLE FOOD WASTE  •  2019-11-27  •    Nema komentara
SARAJEVO - SUSTAINABLE FOOD WASTE.jpg
SARAJEVO - SUSTAINABLE FOOD WASTE.jpg


Šifra prijedloga: Hrana-nije-Otpad-2019-11-55

Problem bacanja hrane je rešiva stvar! SARAJEVO - SUSTAINABLE FOOD WASTE-rešenje u 6 koraka!

_Kljucni problem: Hrana koja se baci u Evropi mogla bi da nahrani 200 miliona ljudi. Ako bismo iskoristili makar jednu četvrtinu otpisane hrane, to bi bilo dovoljno da se nahrani čak 870 miliona gladnih u svetu. Bacanje i gubitak hrane utiču na nepovratno trošenje resursa, uključujući vodu, obradivo zemljište, energiju, radnu snagu i kapital. Zabrinjavajući su podaci da se u Sarajevu godišnje u proseku baci oko 15 000t hrane, što je oko 250 kg na nivou domaćinstva. Međutim, poražavajuće je što samo 1 od 10 stanovnika Sarajeva smatra da baca veliku količinu hrane. Najveći problemi kod ljudi jesu neznanje, nerazvijena svest i nedovoljne intervencije u pravnom sistemu. 

_Hipoteze o rešenju: Predloženo rešenje je u šest koraka koji bi odgovorili na prepoznate probleme sa otpadom od hrane. Kroz ove korake se direktno odgovara na gotovo polovinu ciljeva održivog razvoja koje su Ujedinjene Nacije propisale, odnosno čak 8 od 17 tačaka. 

 

 1. Ako edukujemo stanovnike o pomenutoj temi, rešićemo problem neznanja!

KORAK 1_ EDUKACIJA STANOVNIKA

Ovako se može okvirno postaviti uvod u prvi korak, odnosno jedan od osnovnih globalnih porblema sa bacanjem hrane u otpad – neznanje. Bez informacija da u otpad ode izmedju 25-33% kupljene hrane, stanovnici Sarajeva ne mogu ni na jedan način promeniti svoje navike i standarde potrošnje. Predlog za rešavanje ovoga je pravljenje flajera i drugog reklamnog materijala, slanje pisama uz račune... Ovo bi rezultovalo smanjenom potrošnjom i smanjenom količinom otpada. 

 

2. Ako usvojimo rigorozne zakone o proizvodnji hrane, manja je verovatnoća da će se oni kršiti!

KORAK 2_ ZAKON O PROIZVODNJI HRANE

Izmenama i dopunama postojećih zakona i porpisa može se doneti zabrana o bacanju hrane. Hrana koja je ispravna, a ne ispunjava standarde i klase za vrhunsku prodaju se ne sme baciti. Ona se mora ponuditi narodnim kuhinjama za preuzimanje ili otkup. Hrana koja nikako ne zadovoljava standarde ili nije ispravna mora se proslediti dalje u pogon za preradu hrane. Za transport hrane u pogon je zaduženo javno-komunalno preduzeće koje bi imalo kompletan spisak lokacija iz objedinjenog registra proizvodjača hrane.

 

3. Ako zabranimo bacanje hrane, navešćemo ljude na razmišljanje o tome!

KORAK 3 _ ZAKON O PROMETU I PRODAJI HRANE

Hrana koja je ispravna, a pred istek roka ili zamenjena novim kontigentom proizvoda ili kompletne porcije obroka se ne sme baciti. I u ovom slučaju ona se mora ponuditi narodnim kuhinjama za preuzimanje ili otkup. Za ostatak hrane koja nije za jelo, odnosno koja je za preradu, zaduženo je javno-komunalno preduzeće koje bi imalo kompletan spisak lokacija iz objedinjenog registra prodavaca hrane.

 

4. Ako uvedemo novčane kazne, sigurno će doći do povećanja svesti kod pojedinaca!

KORAK 4 – ZAKON O NARODNIM KUHINJAMA

Čitav svet mora stati na put problemu gladi. Socijalni program narodnih kuhinja mora biti spreman i sposoban da svakoga dana pruži hranu svim ugrozenima kojima je potrebna. Ako pogledamo ova dva problema imamo jasno generisan odgovor. On mora biti izražen kroz zakon kojim ce se jasno definisati da sva ispravna hrana u gradu mora prvo ponuđena narodnim kuhinjama, da pored toga ponuditi olakšice države donatorima hrane i da novčane kazne za nepostovanje prethodnih koraka idu u budžet namenjen ovom sistemu.

 

5. Ako se preradi postojeća neiskorišćena hrana, dobijaju se novi produkti za dalju upotrebu!

KORAK 5 – IZGRADNJA POGONA ZA PRERADU HRANE

Bez izgradnje pogona za preradu hrane i dalje govorimo o ogromnim količinama otpada hrane na deponijama. Izgradnjom bi otpad bio preradjen u tri kljucna produkta. Hrana za životinje, organsko djubrivo za biljke i bio-gorivo. Izgradnja ovakvih postorjenja je skupa, ali resavanje otpada i smanjenje CO2 je kljucno danas, a pored toga kompletno resenje nudi zatvoren, ciklicni sistem i mogućnost ostvarivanja profita za same pogone.

 

6. Ako se ostvari profit, celokupno društvo ce napredovati!

KORAK 6 – TRGOVINA DOBIJENIM PROIZVODIMA

Kao sto smo rekli u prethodnom koraku moguće je ostvariti profit, ali daleko važnija stvar od profita je cikličan sistem u kom proizvodi mogu naći put nazad u proizvodnju hrane. Ovim zatvaranjem kruga imamo rešenje koje je održivo.

 

Testiranje:  Kako bi se pridobile povratne informacije, izvrseno je testiranje ispitanika kroz anketu (10 nasumicnih uzoraka). Poražavajući podatak je što samo jedan od 10 ispitanika smatara da baca previše hrane! Zaključeno je da ljudi nemaju razvijenu svest o analiziranom problemu! Ali većina smatra da je u ovom slučaju edukacija jako bitna. Ispitanici su generalno podržali naše rešenje, smatrajući da zakon I novčana kazna utiču na ponašanje I svest ljudi.  Na osnovu sprovedene ankete, možemo zaključiti da se 90% pretpostavki pokazalo kao tačno.

Odrzivost resenja: Odrzivo resenje u kom proizvodi mogu naci put nazad u proizvodnju.

Finansije za ovaj kompletan projekat se mogu zatražiti od fondova EU i UN namenjenim za pomoć državama u formiranju održivog razvoja na osnovu ispunjavanja 8 od 17 tačaka i inderktnog mogućeg ispunjavanja još 4. Pre traženja finansija prvo je neophodno da eksperti detaljno utvrde sve aspekte projekta. Prednost i obaveza ovakve perspektivne akcije jeste što veća edukacija i informisanje stanovništva o problemu otpada tako da kompletno javno mnjenje može da stane uz svoje institucije u sprovodjenju.


Moraš se prijaviti Prijavi se ili otvoriti profil Otvori nalog kako bi napisao/la komentar.
Nema obavijesti za ovaj prijedlog.
Nema utvrđenih rokova