Sarajevo CONSUL Proposals

Idi nazad

DrugoServiranje

BelmaN BelmaN  •  2019-11-28  •    Nema komentara
početna stranica
početna stranica


Šifra prijedloga: Hrana-nije-Otpad-2019-11-57

Formiranjem web stranice omogućavamo lagan pristup rješenju problema otpada od hrane za sve građane.

Ključni problem Hrana za ljude ne predstavlja samo osnovni uvjet za preživljavanje. Hrana je postala novi vid umjetnosti, način na koji slavimo bitne događaje i mi uživamo u njenom spremanju i konzumiranju. Zato je često poražavajući podatak da preko 1/3 hrane propadne godišnje koju svjesno bacamo ili koja u procesiranju i transportu propadne, dok oko 9 miliona ljudi umre od gladi svake godine.  Među glavnim problemima prekomjernog bacanja hrane javljaju se socioekonomski i ekološki problemi. Kada bacamo hranu mi ne bacamo samo konačni proizvod već  i ogroman broj resursa koji su se koristili za njenu proizvodnju, gdje se izdvaja posebno gubitak vode, upotrebljivog zemljišta, ekonomski gubici u procesiranju i transportu hrane. Najveći dio ovih resursa propada upravo u našim domaćinstvima zbog nepravilnog čuvanja ili prekomjerne upotrebe namirnica za jedan obrok. Iako se ovaj problem javlja na globalnom nivou svaki pojedinac može znatno doprinijeti reduciranju otpada od hrane mijenjanjem svojih konzumacijskih navika.

Hipoteza o rješenju Najbolje rješenje za ovaj rastući klimatski, ekološki i socioekonomski problem jeste da mi svjesno smanjimo bacanje hrane. Najčešći uzrok njenog bacanja u našim domaćinstvima je zbog nepravilnog čuvanja ili prekomjerne upotrebe namirnica za jedan obrok. Ali za ove probleme postoje lahka riješenja ako poznajemo par trikova i novih načina kako jednu namirnicu upotrijebiti više puta. Pošto se 21. stoljeće smatra digitalnim dobom najlakši način da prenesemo svoju poruku ljudima jeste preko internet platformi. Web stranica „DrugoServiranje“ će imati edukacijsku ulogu za naše korisnike o problemu otpada od hrane i načinima kako iskoristiti namirnice koje bi inače postale otpad, te pružanje informacija o mogućnostima doniranja hrane ljudima u potrebi. Osim toga, pružamo inovativan pristup uobičajenom načinu korištenja hrane dok svjesno ili suptilno mijenjamo navike prekomjerne potrošnje i bacanja vrijednih resursa. 

Testirajte svoj prototip Za testiranje prototipa prezentirali smo svoje rješenje, odnosno stranicu „DrugoServiranje“ u sklopu koje smo dobili odgovore od potencijalnih korisnika. Prezentacijska skupina je pokazala veliko interesovanje za problem otpada od hrane i našim rješenjem. Dobili smo pozitivan odgovor za upotrebu ekološki prihvatljivog rješenja na njima dostupnim platformama, te za pokazanu inovativnost kako iskoristiti namirnice i ostatke od prethodno korištenih namirnica za nove i uzbudljive ideje u višestrukoj upotrebi hrane.  Potencijalni nedostatak trenutačnog prototipa jeste prilagođavanje dostupnosti višim starosnim skupinama i potrebno je lakše povezati veće proizvođače (restorane, nakon velikih slavlja i sl.) sa organizacijama (narodne kuhinje, Crveni križ i dr.) koje mogu pravilnije distribuirati višak hrane tako da se maksimalno smanji otpad od hrane i pri tome pomogne ugroženim skupinama našeg društva.

Održivost i indikativni resursi potrebni za implementaciju  Kao što smo prethodno naveli rješenje je dobro prihvaćeno od ispitivane grupe. Pošto je naše rješenje web stranica u elektronskoj formi ne postoji mogućnost ugrožavanja drugih resursa koji bi nastali korištenjem drugih materijala i time smanjujemo naš karbonski otisak. Korištenje stranice se nije pokazalo kompleksnim, te su korisnici bili zadovoljni. Troškovi implementacije projekta su minimalni gdje na godišnjem nivou bi iznosili od 21 do 106 KM u zavisnosti od kretanja cijena domene i hostinga.  

LINK ZA WEB STRANICU: https://test-a16d7.firebaseapp.com/donate


Moraš se prijaviti Prijavi se ili otvoriti profil Otvori nalog kako bi napisao/la komentar.
Nema obavijesti za ovaj prijedlog.
Nema utvrđenih rokova