Sarajevo CONSUL Proposals

Idi nazad

„Bio Organic“-Hrana koja stvara zdravu organsku hranu.

Haris Bajrić Haris Bajrić  •  2019-11-30  •    Nema komentara
Bio_Organic.png
Bio_Organic.png


Šifra prijedloga: Hrana-nije-Otpad-2019-11-80

Naše rješenje podrazumjeva stvaranje sistema organizovanog prikupljanja otpada od hrane, njena transformacija u resurs za proizvodnju zdrave organske hrane.

HRANA NIJE OTPAD! Naziv prijedloga "Bio Organic"-Hrana koja stvara zdravu organsku hranu

Smatramo da ćemo do rješenja doći ukoliko otpad od hrane pretvorimo u hranu za životinje ili proizvodnju komposta, te ćemo tako spriječiti bacanje hrane. Ukoliko otpad od hrane koristimo kao hranu za životinje ili proizvodnju komposta, ta hrana neće propasti nego se ponovno koristi u proizvodnji hrane. Sav otpad od hrane se može koristiti kao hrana u biljnoj i anlimalnoj proizvodnji te se može koristi za kompostiranje.

Našim rješenjima manje hrane završava kao otpad. Hranu otpad pretvaramo u hranu za životinje, te proizvodimo kvalitetnu organsku hranu. Ukoliko kompostiramo proizvodimo organsko gnojivo, koje se koristi u proizvodnji voća i povrća. Pored toga smanjuju se troškovi proizvođača, dobijaju zdravi organski proizvodi.

Naše rješenje podrazumjeva stvaranje sistema organizovanog prikupljanja otpad-hrane i otpada od hrane iz restorana, pekara, fast fooda, kuhinja, kafića, hotela, domaćinstava,itd. Pored prikupljanja otpad-hrane prikupljaju se i nus proizvodi u proizvodnji te hrane.  Npr. kada se pravi krompir oguljina se baca u kontejner. Mi ćemo prikupljati i kromipr koji se ne pojede i oguljinu. Sva prikupljena otpad-hrana se koristi kao hrana za životinje, npr. ćurke i ostalu živinu ili krupnu stoku, dok se ostatak kompostira. Ovim rješenjem se smanjuje zagađenje, smanjuje se opterećenje deponija, smrad, emisija štetnih plinova, olakšava posao komunalnim preduzećima itd.

Restorani i kafići otpad od kafe tj. toz ne bacaju u kontejnere nego predaju nama te se toz koristi kao podloga/supstrat za proizvodnju gljiva bukovača. Pored korištenja toza kao kvalitetne podloge za proizvodnju gljiva bukovača, on se može koristiti i za kompostiranje i proizvodnju organskog gnojiva.

Restorani, kafići, pekare, picerije i dr. objekti koji sudjeluju u projektu dobijaju oznaku/brend „MI NE BACAMO HRANU“. Uz oznaku se postavlja i objašnjenje šta to znači, te se gosti i kupci mogu informisati. Na osnovu toga motivišemo proizvođače da sudjeluju u projektu i uključe se u sistem, educiramo konzumente proizvoda te promovišemo projekat, i proizvode koje dobijamo. Ljudi žele kupiti organske proizvode. Oni koji se uključe u ovaj sistem dobijaju manje račune za komunalne usluge. Tako se nagrađuju oni koji sarađuju, pa ipak da bi to uspjeli potrebno je promjeniti pravnu regulativu vezanu za naplatu komunalnih usluga. Na to ne možemo uticati, ali možemo početi sa promocijom našeg sistema i predstavljanjem istog vlastima i komunalnim preduzećima.

Da bi sistem funkcionisao potrebno je povezati proizvođače otpad-hrane sa stočarima i peradarima te uključiti veterinarsku službu. Sigurnost stoke i peradi mora se osigurati. Pored uvezivanja proizvođača otpad-hrane sa stočarima i peradarima sistem bi trebao raditi na formiranju vlastitih farmi koje funkcionišu tako što koriste otpad-hranu u proizvodnji. Pored toga izgradnja kompostne stanice je jedan vrlo bitan segment cjelokupnog sistema.

Za kompostiranje možemo koristiti: Sav biljni i voćni otpad (uključujući i kore i jezgre), čak i ako su pljesnivi i ružni, stari hljeb, krofne, kolačići, krekeri, kora za pizzu, rezanci: bilo što napravljeno od brašna, žitarice (kuhane ili nekuhane): riža, ječam, kafa, čajne vrećice, filteri, voćna ili povrtna kaša iz sokova, stari začini, zastarjela kutijasta hrana iz smočnice, ljuske jaja, kukuruzne kaše i ljuske. Meso i kosti se ne mogu koristiti za kompostiranje jer je proces razlaganja dug ali se mogu koristiti kao hrana za pse u azilima za pse. Ova aktivnost se može provoditi u saradnji sa veterinarskom stanicom i azilom za pse. 

U cilju bolje komunikacije potrebno je kreirati aplikaciju ili viber komunikaciju između proizvođača otpad-hrane i Bio Organica.  Da bi sistem funkcionisao potrebna je saradnja između vlasti posebno na lokalnom nivou, komunalnih preduzeća i naše firme za prikupljanje otpada.

U gradu je potrebno instalirati kante/kontejnere za odlaganje otpad-hrane i otpada od hrane. Ostaci hrane nisu za davanje siromašnim. Čuvamo dostojanstvo siromašnih jer NIKO NE ZASLUŽUJE OSTATKE ILI OTPATKE. Ljudi ne vole bacati hranu u kontejnere i na otpad i ta svijest ljudi je bitna. Kontejneri za odlaganje hrane nisu klasični kontejneri, ljudi će biti svjesni da će njihova hrana biti iskorištena. Pošto želimo odvojiti humanitarni aspekt od ekološkog i ekonomskog aspekta. Smatramo da restorani mogu sa oznakom „MI NE BACAMO HRANU“ odrediti kvotu za siromašne i nakon zatvaranja objekta da siromašni mogu preuzeti spremljenu hranu koja se nije prodala, a koja bi se bacila. Ovo su samo cijele porcije, i hrana koja nije ostatak iza nečijeg obroka.Ovo je mogućnost koja se ostavlja ugostiteljskim objektima ukoliko žele u svom poslovanju imati i socijalni aspekt i pokazati brigu za siromašne. Cjelokupan proces je vid edukacije. Marketing je vrlo bitan, te promocija ovog vida odlaganja otpad-hrane može dovesti do velikog napretka. Pored svega potrebno je educirati ljude o problemu bacanja hrane ne bi li se to svelo na minimum.

Naš sistem nudi rješenje koje je dobro prošlo kod ljudi koji bi ga koristili. Rješenje je održivo i ekonomski isplativo. Ekološki uticaj je nemjerljiv, a naše rješenje bi pozitivno uticalo i na turizam. Rješenje je moguće sprovesti na više načina: - privatni biznis - sistem koji primjenjuju komunalna preduzeća - javno-privatno partnerstvo Sistem može funkcionisati kao sistem prikupljanja i razvrstavanja otpada od hrane i hrane-otpada i kompostiranje te distribucija hrane prema poljoprivrednim proizvođačima. Drugi način koji je kompaktniji je kreiranje zatvorenog sistema od prikupljanja, razvrstavanja, distribucije otpad-hrane na vlastitim farmama, i plasman organskih proizvoda.

 


Moraš se prijaviti Prijavi se ili otvoriti profil Otvori nalog kako bi napisao/la komentar.
Nema obavijesti za ovaj prijedlog.
Nema utvrđenih rokova