Sarajevo CONSUL Proposals

Pristupačnost

Web-pristupačnost se odnosi na mogućnost pristupa Web-u i svim njegovim sadržajima od strane svih ljudi, bez obzira na njihova ograničenja (fizička, intelektualna, ili tehnička) do kojih može doći, ili na ograničenja koja proizilaze iz konteksta upotrebe (tehnološka ili okolišna).

Kada se web-stranice dizajniraju imajući na umu njihovu pristupačnost, svi korisnici imaju pristup sadržajima pod jednakim uslovima. Naprimjer:

  • Uz upotrebu alternativnih tekstova za slike, slijepa ili slabovidna lica mogu koristiti specijalne čitače za pristup informacijama.
  • Kada video zapisi sadrže titlove, korisnici sa slušnim poteškoćama mogu ih u potpunosti razumjeti.
  • Ako su sadržaji napisani jednostavnim i ilustrovanim jezikom, korisnici sa poteškoćama u učenju mogu ih bolje razumjeti.
  • Ako korisnik ima problema s kretanjem i poteškoće sa upotrebom miša, alternativne opcije na tastaturi mu pomažu u navigaciji.

Prečice na tastaturi

Kako bi mogli da se krećete po ovoj web-stranici na pristupačan način, isprogramirali smo grupu tipki za brzi pristup glavnim organizacionim dijelovima stranice.

Tipkovne prečice za navigacioni meni
Tipka Strana
0 Početna strana
1 Debate
2 Prijedlozi
3 Glasanja
4 Participativni budžeti
5 Izrada zakona

Ovisno o operativnom sistemu i pregledniku koji se koristi, kombinacija tipki je kako slijedi:

Kombinacija tipki, ovisno o operativnom sistemu i pregledniku
Preglednik Kombinacija tipki
Pretraživač ALT + prečica, onda ENTER
Firefox ALT + CAPS (velika slova) + prečica
Chrome ALT + prečica (CTRL + ALT + prečice za MAC)
Safari ALT + prečica (CMD + prečica za MAC)
Opera CAPS (velika slova) + ESC + prečica

Veličina slova

Pristupačan dizajn ove web-stranice omogućava korisniku da odabere veličinu slova koju želi. Ovo se može uraditi na više načina, ovisno o pregledniku koji se koristi.

Preglednik Radnja koja će se poduzeti
Pretraživač Vidi > Veličina slova
Firefox Vidi > Veličina
Chrome Postavke (ikonica) > Opcije > Napredno > Web-sadržaj > Veličina slova
Safari Vidi > Povećaj/Smanji
Opera Vidi > omjer

Drugi način da se promijeni veličina slova je da se koriste prečice za tastaturu u preglednicima, naročito ova kombinacija tipki:

  • CTRL i + (CMD i + na Mac-u) Povećava slova
  • CTRL i - (CMD i - na Mac-u) Smanjuje slova

Usklađenost sa standardima i vizuelni dizajn

Sve strane na ovoj Web-stranici su u skladu sa Smjernicama za pristupačnost i Opštim principima pristupačnog dizajna, utvrđenim od strane Radne grupe WAI koja pripada W3C.