Sarajevo CONSUL Proposals

Doniraj hranu!

FreeFood

  Nema komentara  •  2019-11-30  •  Axis Solutions Group

Mobilna aplikacija (Android,iOS) za doniranje hrane

0.2% / 100%
22 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
FUDVEJ- Hrana nije otpad!

"FUDVEJ"

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  Aida Botonjic Karahusic

Set aktivnosti koje će doprinijeti pametnom upravljanju otpadom od hrane i eliminisanju nastanka istog, u domaćinstvima i HORECA kanalu.

0.2% / 100%
19 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Bioekonomična BiH

Svijest o zajedničkom dobru put ka održivosti.

  1 komentar  •  2019-12-01  •  Merim

Odrţivost, odrţivi izvori energije, odrţivi sistemi proizvodnje hrane, ravnoteţa i oĉuvanje ekoloških sistema su pojmovi koji su zastupljeni u našoj svakodnevnici.

0.2% / 100%
20 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!

Sistem za prikupljanje otpada od hrane (SP-OH!)

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  Zorana Ugljen

Sistem za prikupljanje otpada od hrane (SP-OH!) riješava problem u samom objektu gdje on nastaje - pikuplja ga, separira i šalje na dalju upotrebu/reciklažu.

0.1% / 100%
13 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Front elevation

Sarajevo food bank

  Nema komentara  •  2019-11-30  •  Nm7

Food bank and associated mobile app to help reduce food waste.

0.1% / 100%
11 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
SARAJEVO - SUSTAINABLE FOOD WASTE.jpg

SARAJEVO - SUSTAINABLE FOOD WASTE

  Nema komentara  •  2019-11-27  •  SARAJEVO_SUSTAINABLE FOOD WASTE

Problem bacanja hrane je rešiva stvar! SARAJEVO - SUSTAINABLE FOOD WASTE-rešenje u 6 koraka!

0.1% / 100%
12 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Bio_Organic.png

„Bio Organic“-Hrana koja stvara zdravu organsku hranu.

  Nema komentara  •  2019-11-30  •  Haris Bajrić

Naše rješenje podrazumjeva stvaranje sistema organizovanog prikupljanja otpada od hrane, njena transformacija u resurs za proizvodnju zdrave organske hrane.

0.1% / 100%
13 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Pripravljanje zasada

USED COFFEE GROUNDS AS SOIL FOR OYSTER MUSHROOMS

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  Sabina Spahić

Koristiti korištenu kafu kao podlogu za uzgoj gljive bukovače.

0.2% / 100%
18 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
PIF_pekare_i_farme_mockups.PNG

Pekare i farme PIF

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  pif

Mnoge sarajevske pekare imaju problem neprodane hrane na kraju radnog dana i većina hrane se baca. Cilj je povezati farme i pekare kako bi se viškom hrane hranila sitna i krupna stoka.

0.1% / 100%
3 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Love_food.jpg

Edukacijom do društva bez otpada

  Nema komentara  •  2019-11-30  •  Fejsal Ćorović

Otpad od hrane je problem u ponašanju ljudi, stoga je osnovna ideja da se kroz edukaciju djece školskog uzrasta i građanstva prikaže srž problema i ponudi adekvatno rješenje.

0.1% / 100%
8 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Strategija BIH2019 Trash2Treasure

BiH2029 - Nahranimo budućnost!

  Nema komentara  •  2019-11-26  •  BelminB

Strategija BiH 2029 - Nahranimo budućnost! Naša vizija je u okvirima grada Sarajeva, a podjednako i Bosne i Hercegovine strateškim djelovanjem smanjiti gubitke hrane za 30 %, a reciklirati i do 50%.

0.1% / 100%
1 glas podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Izgled "humanog sandučeta"

Humano sanduče

  Nema komentara  •  2019-11-27  •  Danijela N.

U svrhu prikupljanja viška hrane, postavljanjem “humanih sandučadi” širom grada Sarajeva, stvorile bi se male skladišne lokacije za doniranje hrane i tako rešili ekološki (otpad) i socijalni problemi.

0.1% / 100%
1 glas podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Shema of SOFRA energy source

SOFRA – SarajevO Food Recycling Association

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  REIC

The establishment of Food Recycling Association aims utilizing food waste in Sarajevo for energy purposes while reducing food waste in parallel.

0.3% / 100%
26 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Mašina za doniranje

Mašina za doniranje

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  Adislmvc

Mašina za doniranje je određeni tip vending mašine koji prima prazne tegle te izbacuje tegle sa hranom.

0.1% / 100%
8 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
foodwaste-logo.png

Sarajevo does composting!

  1 komentar  •  2019-11-30  •  Asja Avdic

Transforming food waste into high quality fertiliser by providing unified composting system and procedures for citizens and business owners

0.2% / 100%
20 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
sacuvaj hranu

ogranici se...hrana nije otpad

  1 komentar  •  2019-11-29  •  AzraHajvaz

Ovaj rad temelji se na povezivanju zdrave prehrane i potrebne kolicine hrane za zadovoljavanje dnevnih potreba. Na taj nacin bi ljudi kupovali samo onoliko hrane koliko je potrebno.

0.6% / 100%
61 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Second Chance web-stranica

Second Chance

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  Belma0803

Pružanje ideja za neiskorištene namirnice u supermarketima i u domaćinstvu, te razvijanje osjećaja za količinsko nabavljanje i korištenje namirnica potrošača u svrhu ekološke osviještenosti.

0% / 100%
Nema podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
vendrorsIMG.jpg

food+

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  KemoMCVC

Integrated platform combining food sharing, food ordering and health apps.

0.1% / 100%
4 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
početna stranica

DrugoServiranje

  Nema komentara  •  2019-11-28  •  BelmaN

Formiranjem web stranice omogućavamo lagan pristup rješenju problema otpada od hrane za sve građane.

0.7% / 100%
65 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Promo letak mreze i aplikacije "Last minute meal"

JEDNA APLIKACIJA “LAST MINUTE MEAL” - TROSTRUKO RJEŠENJE

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  VanjaV

Projekat koji putem jedne aplikacije "Last minute meal" nudi "zero waste" kada je hrana u pitanju. Restoranima opcije usteda troskova, krajnjim potrosacima svjeze pripremljene obroke.

0.1% / 100%
1 glas podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Tanjir_vise_-_vise_rjesenja_u_jednoj_akciji.jpg

Tanjir više - više rješenja u jednoj akciji

  Nema komentara  •  2019-11-30  •  Success_Team

Mobilnom aplikacijom Tanjir više povezujemo ugostitelje i domaćinstva koji prijavljuju višak hrane, kao i educiramo domaćinstva kako bismo dugoročno utjecali na smanjenje hrane koja se baca.

0.1% / 100%
2 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Oil spill

Pretvaranje otpadnog kuhinjskog ulja u biodizel

  Nema komentara  •  2019-11-30  •  Emira.o

Preko 3 miliona litara kuhinjskog ulja se u Sarajevu prospe u kanalizaciju i zagađuje vodu. Ovim prijedlogom otpadno ulje bi se iskoristilo kao biodizel, doprinoseći čistoći ne samo vode nego i zraka.

0.1% / 100%
5 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
oblak hrane

Oblak hrane

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  Aldina Zagorac

Oblak hrane je web aplikacija.Aplikacija pruža jednostavnu platformu za komunikaciju za detalje oko dostupnih viškova hrane, gdje su i koliko potrebni.

0.1% / 100%
1 glas podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!
Mockups

bakelane

  Nema komentara  •  2019-11-29  •  malcodeman

We fight hunger by sourcing food for people in need

0.7% / 100%
68 glasa/glasova podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!

FoodLAB

  Nema komentara  •  2019-12-01  •  Amar Satara

Uvezivanjem proizvođača i potrošača do smanjenja otpada u vidu hrane.

0% / 100%
Nema podrške  Potrebno 10,000 glasova podrške
Podrži prijedlog!

Pomoć u vezi prijedloga

Prijedlozi su podnoseni vezano za javni poziv Smart Sarajevo. Ovdje možete pregledati sve prijedloge i podržati 3 prijedloga koja vam se najviše dopadaju.